FANDOM


Shuuyo Meito logo

Super Shuuyou Meito (スーパー秋葉名戸) is a team that can be challenged in the second game.

Uniform

The uniform is the reserve of Shuuyou Meito.

Members

 1. Aidoru Sou (GK)
 2. Sujimichi Tetsuo (DF)
 3. Noberu Raito (MF)
 4. Muteki Hideo (MF)
 5. Karisawa Sou (DF/Captain)
 6. Onra Itsuki (MF)
 7. Onotomo Haru (FW)
 8. Robo Gouki (MF)
 9. Geimu Konomu (FW)
 10. Manga Moe (FW)
 11. Akeido Tatsuhito (FW)
 12. Touma Souta (GK)
 13. Kiuchi Tsutomu (MF)
 14. Seimo Sakuta (DF)
 15. Netto Saguri (DF)
 16. Zoukei Sakuo (DF)

Trivia

 • They can be challenged by talking with Saito (their coach).