FANDOM


Inazuma Legend (イナズマレジェンド, Inazuma Rejendo) is a game exclusive team.

Members

 1. Sugimori Takeshi (GK)
 2. Tobitaka Seiya (DF)
 3. Fuyama (DF)
 4. Kaotetsu (DF)
 5. Suzaku (DF)
 6. Yamino Kageto (FW/MF, Dark Emperors form)
 7. Kidou Yuuto (MF)
 8. Genbu (FW/MF)
 9. Afuro Terumi (MF/FW)
 10. Atsuishi Shigeto (MF/FW)
 11. Demonio Strada (FW)
 12. Byakko (GK)
 13. Ichinose Kazuya (MF)
 14. Hidetoshi Nakata (MF/Captain)
 15. Head (FW)
 16. Taisei (FW)

Hissatsu tactics