Wikia

Inazuma Eleven Wiki

Inazuma Girls

5,711pages on
this wiki
Talk0
Inazuma Girls
Inazuma Girls Members
Japanese ガールズチーム
Dub Girls' Team
Data
Captain Raimon Natsumi
Formation Phalanx
Debut
Game Inazuma Eleven Strikers
Inazuma Girls Logo
Girls IES 2013

Inazuma Girls formation in Inazuma Eleven GO Strikers 2013.

Inazuma Girls (Inazuma Gals), or Girls' Team, is an Inazuma Eleven Strikers exclusive team.

Members

 1. Kino Aki (GK)
 2. Matoro Juka (DF)
 3. Hori Michiko (DF)
 4. Kudou Fuyuka (DF)
 5. Kushida Katsuyo (DF)
 6. Yorozu Hiromi (MF)
 7. Tateno Mai (MF)
 8. Takanashi Shinobu (MF)
 9. Kisaragi Mako (FW)
 10. Raimon Natsumi (FW/Captain)
 11. Midou Reika (FW)
 12. Dosu Koi (GK)
 13. Araya Konko (MF)
 14. Otonashi Haruna (MF)
 15. Kyan Rinka (MF)
 16. Torahama Kouko (DF)

Manager

Around Wikia's network

Random Wiki