FANDOM


Demon Faces emblem

Demon Faces (デモンフェイセズ, Demon Feisezu) is a game exclusive team.

Uniform

Demon Faces wears the same uniform as Ogre, along with Ogre spikes.

Members

 1. Natani (GK)
 2. Gokuki (DF)
 3. Douki (DF)
 4. Kairiki (DF)
 5. Dante Diavolo (DF/captain)
 6. Kim Eun-Young (DF)
 7. Book (MF)
 8. Hakkai (MF)
 9. Ryuuyou (FW)
 10. Shiki (MF)
 11. Satanathos (FW)
 12. Hyakki (GK)
 13. Tenki (FW)
 14. Jouki (FW)
 15. Ouki (MF)
 16. Ishitsukuri (MF)