FANDOM


Climbs emblem

Climbs (クライムス, Kuraimusu) is a game exclusive team introduced in Inazuma Eleven GO Galaxy.

Members

 1. Iron Guts (GK)
 2. Ayukawa Shun (DF)
 3. Kouenji (DF)
 4. Tsukuyomi (DF)
 5. Kasumi (DF)
 6. Nakaoka (MF)
 7. Feminine (MF)
 8. Machi Shiiya (MF)
 9. Tsun (MF)
 10. Mikado Haruma (FW)
 11. Godai Shingo (FW)
 12. Mutou Genzou (GK)
 13. Kanenari Atsunori (GK)
 14. Gozuma Takeyuki (MF)
 15. Mito Shou (FW)
 16. Shibata Kachidoki (FW)