FANDOM


◇NINJA◇ Emblem

◇NINJA◇ is a game exclusive team.

Uniform

The team wears Sengoku Igajima's uniform, along with their shoes and gloves.

Members

 1. Momochi Santa (GK)
 2. Kunai (DF)
 3. Makibishi (DF)
 4. Kousaka Jin (DF)
 5. Sarutobi Sanosuke (DF)
 6. Fuuma Koheita (MF)
 7. Kouga Gen (MF)
 8. Kaginawa (MF)
 9. Hatsutori Hanzou (FW)
 10. Kirigakure Saiji (MF/captain)
 11. Shuriken (FW)
 12. Yagyuu Juurou (FW)
 13. Hachiya Yasaburou (FW)
 14. Katou Dan (DF)
 15. Takigawa Kazuma (MF)
 16. Kido Yamon (GK)

Hissatsu tactics

Trivia

 • All the players of this team are ninjas, hence the team's name.